ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 73.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 70.84 เงิน 6  
7 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 66.80 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ สพม. อุดรธานี 65.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 64.66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี 60.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 40.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 39 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 12.33 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน