ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 802
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 77.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. อุดรธานี 77.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. อุดรธานี 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. อุดรธานี 72.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 70.17 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. อุดรธานี 67.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 66.83 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 60.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน