ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 98.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก สพป. เลย เขต 2 95.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 3 93.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 92.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. ยโสธร เขต 1 90.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านพงพรต สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 86.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนคำเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 85.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา สพป. มุกดาหาร 84.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป. บึงกาฬ 84.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านตานี สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต 3 83.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง สพป. ยโสธร เขต 2 83.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 83.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านท่าแร่ สพป. อุดรธานี เขต 2 82.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.60 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาเสือก สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.40 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.40 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.40 ทอง 49  
53 โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.40 ทอง 49  
54 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.20 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.20 ทอง 54  
57 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. หนองคาย เขต 2 82.20 ทอง 54  
58 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.80 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.60 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน