ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป. อุดรธานี เขต 4 94.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 2 91.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซับคะนิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.74 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.48 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 88.92 ทอง 7  
8 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.71 ทอง 9  
10 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 87.35 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.71 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย สพป. สกลนคร เขต 3 85.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.98 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.21 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 83.16 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.03 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 82.78 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.21 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.11 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.92 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 81.87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.37 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.35 ทอง 27  
28 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.30 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.05 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.85 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป. เลย เขต 1 80.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.73 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดปลักแรต สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.07 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 78.85 เงิน 35  
36 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.34 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.10 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 77.97 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาเกา สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.74 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 77.58 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 77.25 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 77.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. บึงกาฬ 77.20 เงิน 42  
44 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77.10 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.73 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดศรีสุนทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.35 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 75.61 เงิน 48  
49 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 74.50 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.23 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 73.71 เงิน 51  
52 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 73.21 เงิน 52  
53 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 73.08 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.73 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.38 เงิน 55  
56 โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สพป. สุรินทร์ เขต 3 71.87 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71.42 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 71 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.71 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุดรธานี เขต 3 70.65 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน