ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. บึงกาฬ 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 77.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 75.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 74.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 73.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 72.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 72.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 71.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 68.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 67.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 66.80 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 66.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอัคคะวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 65.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 65.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 65.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 64.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 64.40 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดบ้านตำแย สพป. นครราชสีมา เขต 7 63.60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 63.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก สพป. ขอนแก่น เขต 4 63 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 3 62.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62.60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 62.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 61.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 61.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 61.40 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 61.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 60.60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน