ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี สพป. บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านข่า สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 16  
19 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 22  
25 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 22  
26 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต 3 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 71 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 69 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านป่าชาด สพป. ยโสธร เขต 2 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น สพป. ยโสธร เขต 1 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 3 64 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
46 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน