ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง สพป. บึงกาฬ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 25  
28 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 79 เงิน 25  
29 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 29  
31 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 29  
32 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านจานหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 32  
35 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 35  
39 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเมืองหนองฮี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนบ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65 ทองแดง 44  
51 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 44  
52 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ สพป. ยโสธร เขต 1 64 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านแกนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 63 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 62 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน