ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดท่าเรียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 31  
33 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 39  
40 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 65 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 63 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 62 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 62 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 62 ทองแดง 50  
55 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 62 ทองแดง 50  
56 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 62 ทองแดง 50  
57 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. ยโสธร เขต 2 62 ทองแดง 50  
58 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 60 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 58  
61 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป. บึงกาฬ 60 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน