ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 94.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเหมือง สพป. สกลนคร เขต 2 87.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.30 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 87.30 ทอง 8  
11 โรงเรียนน้ำคำพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตาปรก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเชียงงาม สพป. อุดรธานี เขต 3 85.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.30 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.30 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.30 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 84.30 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครพนม เขต 2 83.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.30 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย สพป. อุดรธานี เขต 1 80.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.30 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.30 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.30 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 79.60 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านโคกกรม สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.30 เงิน 44  
45 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.60 เงิน 46  
48 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 49  
50 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 76.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.30 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75.30 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.30 เงิน 53  
55 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 73.10 เงิน 55  
56 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 71.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 70.30 เงิน 57  
58 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 69 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 67.60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาประชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 61.30 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน