ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตราว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวแรต สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป. มุกดาหาร 79.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 78.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 74.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาโคก สพป. เลย เขต 1 73.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 72.33 เงิน 25  
27 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 65.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 64 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน