ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 80.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านจานหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. มุกดาหาร 79.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านกุงโกน สพป. นครพนม เขต 1 76.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 76.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 2 74.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 74.66 เงิน 27  
29 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 74.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.33 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.33 เงิน 29  
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74.33 เงิน 29  
33 โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74 เงิน 33  
35 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 74 เงิน 33  
36 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 73.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. นครพนม เขต 2 73.66 เงิน 36  
38 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 73.66 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.33 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านแวงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 3 73.33 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านร่มเย็น สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.66 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 72.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ ๒๙) สพป. บึงกาฬ 71 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านปางคอม สพป. เลย เขต 1 71 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ สพป. เลย เขต 2 69.33 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 68 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67.66 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาก๊อก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63.66 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61.66 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60.33 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 60.33 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน