ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 70 เงิน 32  
36 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 70 เงิน 32  
37 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70 เงิน 32  
38 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 32  
39 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 32  
40 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 69 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 69 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 69 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 40  
45 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 40  
46 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน