ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สพป. เลย เขต 2 90.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 85.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.สนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 84.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 74.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 69 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 67.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66.50 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ยโสธร เขต 1 65.50 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 64.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ยโสธร เขต 2 64 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 63.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 62.50 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 61.50 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน