ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ยโสธร เขต 1 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรงฯ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 21  
24 โรงเรียนอนุบาลสิริพร สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 33  
36 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 36  
40 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน 36  
41 โรงเรียนบ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 69 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เลย เขต 1 69 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) สพป. นครราชสีมา เขต 5 69 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนดงยางวังโตนวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 67 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ยโสธร เขต 2 67 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองกล้า สพป. อุดรธานี เขต 3 67 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 46  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 66 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนบ้านนาหินกอง สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 63 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน