ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 9  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 15  
18 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 24  
26 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 72 เงิน 24  
27 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 27  
29 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 29  
31 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 63 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 59 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 59 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 57 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 56 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 56 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 55 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 54 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 53 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 52 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 47 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 46 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านเสม็ด (กส3) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 46 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 46 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สพป. เลย เขต 2 45 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 45 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 42 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านป่าตอง สพป. ยโสธร เขต 2 40 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 34 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 31 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. นครราชสีมา เขต 5 29 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน