ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนมะนะศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ สพป. สกลนคร เขต 2 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 58 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 58 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 56 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 51 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 51 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 49 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 48 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 47 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 47 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 47 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนดอนหันสระบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 43 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 43 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 43 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 41 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 41 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 40 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 39 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านจบก(ปราสาท) สพป. สุรินทร์ เขต 3 38 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 38 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต 3 37 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ สพป. ยโสธร เขต 2 36 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 35 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 35 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สพป. บึงกาฬ 33 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 31 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 31 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 30 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. เลย เขต 3 29 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 26 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 3 26 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 21 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 21 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 20 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน