ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาจาร สพป. สกลนคร เขต 3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 48 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 42 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 37 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 37 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 35 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 34 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 34 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป. อุดรธานี เขต 1 32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 31 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 31 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 31 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 31 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 31 เข้าร่วม 16  
21 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 30 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 29 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 28 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 28 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 27 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 27 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 26 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 25 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 25 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 25 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 25 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. ยโสธร เขต 2 24 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 23 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 23 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 21 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนชุมชนจำปี สพป. อุดรธานี เขต 2 20 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 20 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 19 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 19 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 18 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 17 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 17 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สพป. บึงกาฬ 15 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 14 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 14 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 13 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 12 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 12 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 4 11 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 11 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 10 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 9 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 8 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 7 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 7 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 7 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 5 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 4 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 4 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 4 เข้าร่วม 58  
61 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 2 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน