ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 99.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 98.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95 ทอง 8  
10 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94.66 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 83.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 83.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาล6ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 77.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน