ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 1 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 65 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 63 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 61 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 61 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 61 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60.75 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. สกลนคร เขต 2 60.50 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 60.50 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 60.50 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60.45 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 60.25 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป. อุดรธานี เขต 1 60.25 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 60.25 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 60 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก สพป. อุดรธานี เขต 4 60 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 51  
58 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60 ทองแดง 51  
59 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 51  
60 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 15 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 15 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน