ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเหล่า สพป. อุดรธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำภู สพป. เลย เขต 1 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 13  
17 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 13  
18 โรงเรียนหัวหมูวิทยาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 19  
25 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 19  
26 โรงเรียนบ้านกุดกุง สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 26  
30 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 26  
31 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 26  
32 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 32  
34 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 43  
46 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 46  
49 โรงเรียนหนองคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 46  
50 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 50  
52 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน