ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 16  
19 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 70 เงิน 16  
20 โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 16  
21 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว สพป. เลย เขต 1 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านสวายซอ สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 66 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 58 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 58 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 56 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 56 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนบ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 56 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 54 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี สพป. อุดรธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 39  
43 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 52 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต 3 50 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 50 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 48 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ยโสธร เขต 2 48 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 48 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 48 เข้าร่วม 46  
50 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 46 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 46 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 46 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 44 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 44 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 44 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนบ้านบัววัด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 38 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 36 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียน พันธกิจศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 32 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 30 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 28 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 28 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน