ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78 เงิน 9  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 9  
14 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 9  
15 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 76 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ - โคกสุวรรณ สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา สพป. อุดรธานี เขต 3 72 เงิน 20  
24 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 24  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต 3 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 28  
34 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 28  
35 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 28  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 66 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 64 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 39  
44 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64 ทองแดง 39  
45 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 62 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 60 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 47  
51 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 58 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. สุรินทร์ เขต 3 58 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 58 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 56 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. ยโสธร เขต 2 56 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 56 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 52 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 50 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 46 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 40 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน