ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 9  
13 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนอุดรวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 17  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 23  
27 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 23  
28 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 68 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 62 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 58 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 58 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 54 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 54 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 52 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 50 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 50 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 50  
54 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 48 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 48 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 48 เข้าร่วม 54  
58 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 44 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 44 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 44 เข้าร่วม 58  
61 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 32 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน