ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. บึงกาฬ 92.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 91.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90.33 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.33 ทอง 10  
14 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนชาย สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.66 ทอง 16  
18 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 89.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.33 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.33 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 87.66 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.66 ทอง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 30  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. ยโสธร เขต 2 86.66 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.66 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.66 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 86.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.66 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.33 ทอง 40  
41 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.33 ทอง 40  
42 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.33 ทอง 40  
43 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.33 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.66 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.66 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. ยโสธร เขต 1 84.66 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.33 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.66 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.66 ทอง 53  
55 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 83.66 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.33 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 83.33 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 58  
60 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 81.33 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน