ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 014
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองปรึก สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 84.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 83.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.20 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. อุดรธานี เขต 1 82.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 82.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.20 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.80 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 81.60 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.40 ทอง 41  
43 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.40 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 80.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.80 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.80 ทอง 45  
48 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 80.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.20 เงิน 52  
54 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 78.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.80 เงิน 54  
56 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.40 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73.60 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน