ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.56 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. หนองคาย เขต 2 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92.08 ทอง 8  
9 โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91.84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 91.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.48 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองคาย เขต 1 90.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านกระเบา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.78 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง สพป. อุดรธานี เขต 2 90.76 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.70 ทอง 18  
20 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.50 ทอง 20  
22 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.50 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 90.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.92 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 89.70 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.68 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 89.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 89.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 89.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89.10 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.80 ทอง 34  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ ๒๙) สพป. บึงกาฬ 88.70 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 88.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 39  
40 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.90 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 87.70 ทอง 42  
43 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง 43  
45 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป. อุดรธานี เขต 3 87.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหิงห้อย สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.16 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 87.10 ทอง 47  
48 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.96 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.90 ทอง 50  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.86 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.50 ทอง 52  
53 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.46 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.30 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 85.90 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 83.90 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ สพป. ยโสธร เขต 1 83.30 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน