ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง สพป. สกลนคร เขต 3 96.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. อุดรธานี เขต 2 93.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 93.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 93.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 92.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบก สพป. อำนาจเจริญ 92.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.70 ทอง 21  
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.70 ทอง 21  
23 โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.70 ทอง 21  
24 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.60 ทอง 24  
27 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.60 ทอง 24  
28 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.30 ทอง 29  
30 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91.30 ทอง 29  
31 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 91.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 90.70 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90.50 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.30 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.30 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.10 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.10 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.90 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 89.90 ทอง 42  
44 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.90 ทอง 42  
45 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 89.70 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.50 ทอง 47  
48 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 89.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 89.10 ทอง 49  
50 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี สพป. อุดรธานี เขต 1 89.10 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 51  
53 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 51  
54 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 88.70 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกไค สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.10 ทอง 56  
57 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.80 ทอง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.90 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ สพป. ยโสธร เขต 1 86.70 ทอง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน