ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 92.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 91.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 91.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 89.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 89.80 ทอง 10  
12 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 89.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 89.60 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.80 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 87.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.40 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 87.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.20 ทอง 31  
33 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 86.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 85.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 84.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนอัคคะวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.60 ทอง 41  
43 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.40 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 84.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 46  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 83.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.60 ทอง 47  
49 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.20 ทอง 50  
52 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 52  
53 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.80 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 72.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 71.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 66.60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน