ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยฝา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ (บ้านโคกกว้าง) สพป. บึงกาฬ 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 7  
11 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 7  
12 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปลัด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 12  
16 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 17  
22 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 17  
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 17  
24 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านดงมอน สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 24  
29 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 24  
30 โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 30  
34 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 30  
35 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 30  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม) สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านเดิด สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 36  
42 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 36  
43 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 ฯ สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านคำยาง สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 43  
48 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 43  
49 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 43  
50 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 43  
51 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 43  
52 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 43  
53 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 43  
54 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 43  
55 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 43  
56 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 56  
59 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 56  
60 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 56  
61 โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน