ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านข้องโป้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 6  
11 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 6  
12 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 6  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 13  
17 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 13  
21 โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 13  
22 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 13  
23 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 13  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 13  
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 13  
26 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 13  
27 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 13  
28 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 13  
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 13  
30 โรงเรียนเทศบาล1(ทีโอเอวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 13  
31 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 13  
32 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 13  
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ (บ้านโคกกว้าง) สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 13  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 34  
40 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 34  
41 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 34  
42 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 34  
43 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 34  
44 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 34  
45 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 34  
46 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านเลิงบัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 46  
52 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 46  
53 โรงเรียนสานตมโนนสมบูรณ์หนองแซง สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 46  
54 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 46  
55 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 46  
56 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 46  
57 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 57  
59 โรงเรียนอนุบาลทองสตา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม) สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน