ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 93.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโนนนารายณ์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 87.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.80 ทอง 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.60 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 87.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 85.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 84.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.80 ทอง 35  
37 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.80 ทอง 35  
38 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.20 ทอง 41  
43 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.20 ทอง 41  
44 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.20 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 83.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.80 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.50 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 83.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.40 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.20 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 82.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.80 ทอง 53  
55 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 82.80 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 82.40 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 82.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 58  
59 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน