ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอิสาณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบึงสาลี สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านดอนยู สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านนากระเดา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 11  
16 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 11  
17 โรงเรียน อนุบาลอุ่นใจ สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านตาโมม สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ห้วยแถลง 1) สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 17  
24 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 17  
25 โรงเรียนบ้านเชือก สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 17  
26 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 17  
27 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 17  
28 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 17  
29 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 17  
30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 17  
31 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 17  
32 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 17  
33 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 17  
34 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านอี่เม้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 34  
38 โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 34  
39 โรงเรียนวันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 34  
40 โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 34  
41 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว สพป. ยโสธร เขต 1 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 41  
48 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านมอญ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 48  
51 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 48  
52 โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านคอนสา สพป. เลย เขต 1 74 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 52  
56 โรงเรียนบ้านทุ่งโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 52  
57 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ สพป. อุดรธานี เขต 1 74 เงิน 52  
58 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก สพป. เลย เขต 3 74 เงิน 52  
59 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 52  
60 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 52  
61 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74 เงิน 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน