ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนนายอวัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 93.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ สพป. อุดรธานี เขต 3 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 90.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านเลื่อม สพป. อุดรธานี เขต 1 88.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนมหาชนะชัย สพป. ยโสธร เขต 1 87.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54 สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 26  
28 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.40 ทอง 30  
31 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนพลับพลา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 84.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 82.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 81.20 ทอง 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน