ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเรียม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม) สพป. อุดรธานี เขต 1 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านโพนค้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง 6  
12 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง 6  
13 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 93 ทอง 6  
14 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง 6  
15 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย สพป. มุกดาหาร 92 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 15  
21 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 15  
22 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92 ทอง 15  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 15  
24 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 15  
25 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 25  
29 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 25  
30 โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 25  
31 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 25  
32 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 32  
37 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 32  
38 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 38  
42 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 38  
43 โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 43  
48 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 48  
51 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 48  
52 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 48  
53 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 48  
54 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว-วังบอน สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 57  
60 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 57  
61 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน