ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสีโค สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 88.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 88.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 88.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.20 ทอง 14  
17 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.20 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 87.20 ทอง 21  
24 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.20 ทอง 21  
25 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ สพป. ยโสธร เขต 1 86.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 1 86.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก สพป. เลย เขต 3 86.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.40 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนแย้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.20 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 สพป. หนองคาย เขต 2 85.80 ทอง 34  
36 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านผักแว่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 85.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 85.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.20 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.20 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 43  
44 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 43  
45 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 84.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านโพนไฮ สพป. มุกดาหาร 84.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก สพป. บึงกาฬ 84.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านพรหมนิยม สพป. ยโสธร เขต 2 84.40 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านดอนควาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป. นครพนม เขต 1 84.20 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.50 ทอง 53  
54 โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 58  
60 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 81.40 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน