ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตระการ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 19  
23 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 19  
24 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 19  
25 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 25  
29 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 25  
30 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 25  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 25  
32 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 25  
33 โรงเรียนบ้านพันนา สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 33  
36 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 33  
37 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 33  
38 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75 เงิน 33  
39 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 73 เงิน 39  
41 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 39  
42 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 39  
43 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 71 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71 เงิน 43  
46 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71 เงิน 43  
47 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 68 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 68 ทองแดง 47  
51 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" สพป. สกลนคร เขต 1 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต 3 62 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 62 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 62 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ สพป. อุดรธานี เขต 1 62 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน