ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน