ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 11  
19 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 11  
20 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 11  
21 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 11  
22 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 11  
23 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 11  
24 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 11  
25 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 11  
26 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 11  
27 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 11  
28 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 28  
34 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 28  
35 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองพันทา สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 35  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 35  
40 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 35  
41 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 87 ทอง 35  
42 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 35  
43 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 35  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 44  
48 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 44  
49 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 49  
50 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 54  
55 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 56  
57 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน