ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 95.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 93.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.40 ทอง 7  
9 โรงเรียน อนุบาลอุ่นใจ สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดกุดเวียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.20 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 88.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 82.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 82.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 39  
41 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.40 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 78.80 เงิน 43  
45 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.80 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 78.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 74.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนรัฐประชา 509 สพป. อุดรธานี เขต 1 73.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 71.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 71.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านจาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 70.20 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 68.80 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนหนองแวงม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68.80 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนประชาสามัคคี(บ้านหนองมะนาว) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 65.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป. อุดรธานี เขต 4 63.60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 63 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน