ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่จาน สพป. ยโสธร เขต 1 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา สพป. บึงกาฬ 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. เลย เขต 1 91.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.60 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 91.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 91.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 90.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 90.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 90.60 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 90.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 89.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแขม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 88.60 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 88.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 88.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 87.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.60 ทอง 36  
39 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.60 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 40  
42 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.20 ทอง 43  
45 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.20 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 85.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.80 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 84.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.60 ทอง 51  
53 โรงเรียนโยธินนุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.60 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 54  
56 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 83.80 ทอง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.80 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.40 ทอง 60  
61 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.20 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน