ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาสามัคคี(บ้านหนองมะนาว) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 81.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 81.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 79.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 78.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 78.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านยาง สพป. เลย เขต 1 77.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 77.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 76.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 75.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 75.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.20 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 34  
36 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 71.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 71.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71.40 เงิน 40  
43 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 71.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 71 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 70.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.80 เงิน 45  
47 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 70.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70.40 เงิน 48  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 70 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 69.60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 69.40 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 68.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 68.80 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 68.80 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 67 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 66.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66.80 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 66.60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 65.40 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน