ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. ยโสธร เขต 1 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 86.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 85.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.60 ทอง 13  
16 โรงเรียนประชาสามัคคี(บ้านหนองมะนาว) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 83.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.90 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 80.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 33  
39 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 33  
40 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 33  
41 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 78.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนหัวหมูวิทยาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. ยโสธร เขต 2 76.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 76.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 76.20 เงิน 46  
48 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 75.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 72.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 69.80 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66.40 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.60 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน