ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป. สกลนคร เขต 1 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 82.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านตำแย สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.สนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 81.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 80.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป. ยโสธร เขต 2 78.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 76.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 76.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 75.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 73.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนพันธกิจวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 73.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 46  
47 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนาแขม สพป. เลย เขต 1 70.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70.42 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 69 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 67.80 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 66.40 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 64.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 63.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 62.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนหอม สพป. อุดรธานี เขต 3 62.20 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 25 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน