ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนเบญจคามวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนนางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 20  
25 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 20  
26 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 20  
27 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 20  
28 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 20  
29 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 29  
34 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านทามจาน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 34  
39 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 44  
46 โรงเรียนดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านบุฮม สพป. เลย เขต 1 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 68 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน