ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 175
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน