ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม สพป. เลย เขต 3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพังเทียม (คุรุสามัคคี2) สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนนางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว สพป. สกลนคร เขต 1 86.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วฝาย สพป. เลย เขต 1 84.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาป่ง สพป. นครพนม เขต 1 83.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองบ่อโนนสว่าง สพป. สกลนคร เขต 3 81.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.67 ทอง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.67 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.33 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.33 ทอง 30  
33 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 80.67 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 80.67 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.33 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 42  
45 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 42  
46 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 42  
47 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.67 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.67 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.67 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.67 เงิน 47  
51 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 77.67 เงิน 47  
52 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 77.67 เงิน 47  
53 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77.67 เงิน 47  
54 โรงเรียนบ้านสระกอไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านตระกาจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76.33 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.33 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านโคกเล้า สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 57  
60 โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบรูณ์ สพป. ยโสธร เขต 1 73 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน