ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 99.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 99.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป. สกลนคร เขต 1 99.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 99.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 98.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 97.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 97.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 92.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต 2 89.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. หนองคาย เขต 2 83.90 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 83.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านต่างแคน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 81.30 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านตาวัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.30 ทอง 29  
31 โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.90 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 79.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 77.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ยโสธร เขต 2 77.50 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 37  
39 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76.70 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.60 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านเหล่าดง สพป. มุกดาหาร 76.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป. อุดรธานี เขต 1 76.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 75.90 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 75.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง สพป. อุดรธานี เขต 2 74.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 74.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 74.20 เงิน 49  
51 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 51  
52 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 71.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71.10 เงิน 55  
56 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 70.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 68.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนหนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68.30 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 67.60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66.80 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 62.90 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน