ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 182
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน