ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 98.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 90.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.55 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) สพป. อำนาจเจริญ 90.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.25 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.15 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. อุดรธานี เขต 1 87.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สพป. เลย เขต 1 83.55 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.85 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.90 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.55 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.35 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร 80.65 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 77.65 เงิน 23  
24 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.55 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73.05 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. ยโสธร เขต 2 72.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. ยโสธร เขต 1 70.75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 70.55 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร สพป. นครราชสีมา เขต 5 70.35 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านกันผม สพป. นครราชสีมา เขต 2 69.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น สพป. สกลนคร เขต 3 68.70 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68.15 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 67.85 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านปราสาททอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.35 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66.15 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 2 64.85 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 64.55 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 64.30 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 63.85 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 63.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 63.35 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63.25 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 63.20 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 63.20 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านกระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 62.90 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 62.40 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 62.35 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนสานตมโนนสมบูรณ์หนองแซง สพป. เลย เขต 3 61.31 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 60.80 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60.80 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 60.30 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60.25 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 60.05 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน