ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. มุกดาหาร 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านทับน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกันตรวจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 21  
28 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 21  
29 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 21  
30 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 21  
31 โรงเรียนบ้านผาขาว สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 21  
32 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 21  
33 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 21  
34 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 21  
35 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 21  
36 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21  
37 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 21  
38 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 21  
39 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 21  
40 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 21  
41 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 21  
42 โรงเรียนบ้านหนองแสง(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 21  
43 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 21  
44 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 21  
45 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 21  
46 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 21  
47 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 21  
48 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 21  
49 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 21  
50 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 21  
51 โรงเรียนบ้านโนนกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 21  
52 โรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 21  
53 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 21  
54 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 21  
55 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 21  
56 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 21  
57 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 21  
58 โรงเรียนเมืองหนองฮี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 21  
59 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 21  
60 โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 60  
61 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน